Altın Örümcek Ödül

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Size uygun olan eğitim tarihini seçiniz

Fiyat : 1,250.00TL (KDV Dahil)
İndirimli Fiyat : 750.00 TL
 • Eğitim Detayları
 • Eğitmen
 • Eğitim Tarihleri
 • Görüşler
 • Sertifika
 • Taksit
 • Sizi Arayalım

Dış Ticaret Eğitimi İle Dış Ticaret Uzmanlığına Adım Atın!

İşinizi Uluslararası Pazarlara Nasıl Taşırsınız?
 
İhracat operasyonlarının tüm süreçleri; kullanılan belgeler, mevzuat ve gerekli tüm pratik bilgiler bu eğitimimizde sizleri bekliyor.
 
Ekonomi Bakanlığı'ndan ve EBRD’den akredite, tecrübeli Dış Ticaret Danışmanlarından Murat ODACI ve Gümrük Müşaviri Barış UYANIK'tan alacağınız Dış Ticaret Uzmanlığı Kursumuzda;
 • Dış ticaretin genel çerçevesi hakkında tüm yönleri ile uygulamalı olarak bilgilendirilecek;
 • Dış ticaret faaliyetlerini uygulama ve yönetme yetkinliği kazanacaksınız.
Ayrıca; ihracata başlamak isteyen ya da ihracatı olan fakat arttırmak isteyen firmaların daha etkin bir şekilde rekabet ederek hedeflerine ulaşabilmeleri sağlanacaktır. 
 
Eğitim Süresi: 27 Ders Saati 
 
"Uzaktan ve Canlı" Dış Ticaret Kursu Eğitim İçeriği :
 
MODÜL 1: Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi
 • Firma ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ithal ve ihraç eden ülkelerin tespit edilmesi
 • Uluslararası rekabet analizinin yapılması
 • Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin ve rakip ülke ürünlerinin pazar payları, mallarının özellikleri, fiyatları ve şartları ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılması 
 • Firma ürünlerinin rakip ürünlerle karşılaştırılması üstünlük ve zayıflıkların tespit edilmesi
 • Hedef pazarların rakip ülke ürünleri açısından değerlendirilmesi 
 • Hedef pazarların dünya geneli ve Türkiye özelinde ithalatlarının trend analizinin gerçekleştirilmesi
 • Hedef pazarların Türk ürünlerine uyguladığı ithalat gümrük vergi oranlarının tespiti
 • Türk ürünlerine düşük vergi uygulayan ya da hiç vergi almayan pazarların tespiti
 • Varsa Türk ürünlerine düşük rakip ülke ürünlerine yüksek vergi uygulayan pazarların tespiti
 • Türkiye’den hedef pazarlara ürün ihracatı sırasında hazırlanması gereken belgeler, sahip olunması gereken sertifikalar vb tespiti
 • Hedef pazarların ekonomik, demografik ve kültürel durumlarını tespiti
MODÜL 2: Hedef Pazarlarda Potansiyel Alıcıların Tespiti
 
Internet üzerinden yapılacak potansiyel alıcı çalışmalarında aşağıdaki kaynaklardan faydalanarak potansiyel alıcı listeleri oluşturulacaktır; 
 • GTİP numarasına göre potansiyel alıcı listesi sağlayan ücretsiz kaynaklar
 • Ekonomi Bakanlığı kaynakları
 • GTİP numarasına göre gerçek ithalatçıların listelerini satan ücretli kaynaklar
 • Uluslararası ticari rehberler 
 • Fuarların katılımcı listeleri
 • Ülkelerin ticaret sicil kayıtları 
 • Elektronik pazar yerleri 
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
MODÜL 3: Dış Ticarette Teslim Şekilleri- INCOTERMS 2020
 • Incoterms 2020 Bülteni
 • Teslim Şekillerine göre tarafların sorumluluk ve risk paylaşımı Teslim Şekline göre fiyat oluşturma çalışmaları
 • Teslim Şekline göre lojistik operasyon
Örnek Olay: 20 Adımda FOB Operasyon
 
Sınıf Çalışması: DAP Operasyon Adımları
 
MODÜL 4: İhracatçılar İçin Lojistik Operasyon
 • Deniz taşımasında armatör, acente, forwarder ayrımı Navlun teklifi alma ve örnek teklif incelemesi İhracat navlun teklifi ve lokal masraf analizi
 • İthalat navlun teklifi ve lokal masraf analizi
 • Taşıma sözleşmelerinin incelenmesi
 • Taşıma sözleşmelerinde taşıyıcının yükümlülükleri
 • Taşıma sigortası ve teminatları
MODÜL 5: Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

        Peşin Ödeme Yöntemi

 • Peşin ödemenin operasyon süreci
 • Peşin ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları

        Mal Mukabili Ödeme Şekli

 • Mal mukabili ödeme yöntemi
 • Mal mukabili ödemenin operasyon süreci
 • Mal mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları

        Kabul Kredili Ödeme Şekli

 • Kabul kredili ödeme yöntemi
 • Kabul kredili ödemenin operasyon süreci
 • Kabul kredili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Kabul kredili ödemede bankaların rolü

        Vesaik Mukabili Ödeme Şekli

 • Vesaik mukabili ödeme yöntemi
 • Vesaik mukabili ödemenin operasyon süreci
 • Vesaik mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Vesaik mukabili ödemede bankaların rolü

        Akreditif Süreci

 • Akreditif ödeme şekli
 • Akreditife giriş ve tanımlar
 • Akreditifte taraflar
 • Amir, amir banka, muhabir banka, lehtar ve akreditifteki işlevleri
 • Akreditifin hazırlık süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Akreditif operasyon aşaması süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer ödeme şekilleri ile karşılaştırılması
 • Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer tahsilat risklerini minimize etme yöntemleri ile karşılaştırılması 
MODÜL 6: İhracatta Tahsilat Risklerini Minimize Etme ve Kullanılan Evraklar
 • Tahsilat risklerinin analizi
 • Tahsilat risklerine karşılık alıcı üzerinden alınabilecek önlemler
 • Kabul kredili ödeme ile alınabilecek önlemler ve poliçe uygulamaları
 • Vadeli akreditif ödeme ile alınabilecek önlemler
 • Banka garanti mektubu ile alınabilecek önlemler ve uygulaması
 • Tahsilat risklerine karşılık satıcı üzerinden alınabilecek önlemler
 • Alacak sigortası uygulamaları
 • Dış ticarette evrakların önemi
 • İhraç edilen ürüne göre düzenlenmesi gereken evrakların tespiti
 • Fatura örnekleri hazırlama
 • Proforma fatura hazırlama uygulamaları
 • Ticari fatura hazırlama uygulamaları
 • Yükleme notası hazırlama
 • Gemi yüklemesi için hazırlanacak nota uygulaması
 • Tır ve uçak yüklemesi için hazırlanacak nota uygulaması
 • Taşıma evrakları inceleme
 • Konşimento örneklerinin incelenmesi
 • CMR örneklerinin incelenmesi
 • AWB örneklerinin incelenmesi
 • Railway Bill örneklerinin incelenmesi
 • Dolaşım evrakları hazırlama
 • ATR hazırlama uygulaması
 • EUR.1 hazırlama uygulaması
 • Menşe-i Şahadetnamesi hazırlama uygulaması

Modül 7: Gümrük Uygulamaları

 • Gümrük Beyannamesi
 • Gümrükleme ve ihracat  sürecinde gerekli evraklar (Fatura, Yükleme Notası, Taşıma Belgeleri vb)
 • GTİP ( HS Code) 
 • AB ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (ATR Mevzuatı)
 • EFTA ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (EUR. 1 Mevzuatı)
 • STA kapsamında işlemler
 • Menşe Kavramı  
 • Medos sistemi

 

Neden video eğitimler yerine uzaktan ve canlı eğitimleri tercih etmeliyim?

 • Uzaktan ve canlı eğitimde gerçek zamanlı tartışma ve beyin fırtınası mümkündür, interaktiftir.
 • Uzaktan ve canlı eğitim geleneksel sınıf ortamına çok yakın bir tecrübe sunduğu için daha az izole edilmiş etkisi yaratır. 
 • Her iki eğitim modelinde de yer ve zaman sınırlaması yoktur. Uzaktan ve canlı eğitimde ilk eğitime katılımdan sonra video eğitimler gibi tekrar tekrar izleme imkânı vardır. 
 • Video eğitimler, uzaktan ve canlı eğitime göre daha fazla disipline ihtiyaç duyar.
 • Video eğitimlerde eğitimde geri bildirim alınamaz, soru sorma imkânı yoktur.

 

Barış UYANIK

Gümrük Müşaviri / Dış Ticaret Danışmanı

1995 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomis ve Endüstri İlişkileri Bölümü örgün öğretimden lisansını, Gediz Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans (MBA) programını tamamlamıştır. Tez konusu «Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Gümrüklere Etkisi» dir. 

Halen Gümrük Müşavirliği yapmakla birlikte İzmir Gümrük Müşavirleri  Derneği’nde iki dönemdir Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. 
 
Pek çok önemli şirketlere Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık yapmakta olan eğitmenimiz 2014 yılından bu yana Global Kariyer & Nette Kariyer ve İzmir Ticaret Odasında Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları eğitimleri vermektedir.
 

Murat ODACI

Dış Ticaret Danışmanı

Eğitmenimiz Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde lisans eğitimini, Gediz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde İşletme Doktora Programını yarıda keserek Dış Ticaret konulu ticari ve danışmanlık faaliyetlerine odaklanmıştır.

Profesyonel iş yaşantısına Vestel Dış Ticaret A.Ş. de başlamış daha sonra sırasıyla Roche Diagnostik, Arkas Holding Bosphorus Gemi Acenteliği A.Ş. ve Yöndes Yönetim Danışmanlık firmalarında satış, operasyon ve danışmanlık alanlarında farklı pozisyonlarda görev almıştır. 
 
2010 yılından bu yana Ekonomi Bakanlığı'ndan ve EBRD’den akredite dış ticaret eğitmeni olarak Global Kariyer & Nette Kariyer ve İzmir Ticaret Odası başta olmak üzere 20’den fazla ticaret ve sanayi kuruluşlarında eğitimler vermektedir.
 
Kendisi de aktif olarak dış ticaret ile uğrasan eğitmenimiz, ev tekstili, gıda ürünleri, otomotiv yedek parça ve atıksu arıtma akipmanlarının yurtdışına satışını gerçekleştirmektedir. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerindeki başarının en büyük sebebi  kendisine meslek edindiği işi tecrübeleriyle katılımcılara aktarıyor olmasıdır. 

 

Eğitim Adı Eğitim Günleri Başlangıç Saati Bitiş Saati Eğitim Süresi
Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi Pazartesi, Çarşamba, Cuma 19:30 21:45 27 Ders Saati - 3 Hafta
 • 1

  Dilara BATIRER

  Hayatımda aldığım en keyifli eğitimlerden biriydi. Hocalarımızın dostane yaklaşımları ve derslerdeki profesyonel tavırları kesinlikle teşvik edici oldu. Mesleki anlamda verdikleri tavsiyeler, hedef koyarken düşünülebilecek türden kıymetli tavsiyelerdi. Ticarete atılmak ve işi büyük düşünmek isteyenler için kesinlikle gerekli bir eğitim. Alacağınız keyif de cabası olacak.

 • 2

  Büşra TİMUR

  İhracat alanında hedefleri olan kişiler için mutlaka önereceğim bir eğitimdir. Alanında uzman Murat hocanın ve Barış hocanın bilgi ve deneyimleri sayesinde, kurs bitiminde ihracatın A’dan Z’ye tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz ve hedeflerinize giden yolu çizebileceğiniz bir kurstur.

 • 3

  Emre ÖZER

  Murat Bey ve Barış Bey’den ben çok memnum kaldım kurs sonrasında da her konuda bana yardımcı oldular.

 • 4

  Mine TOHUMCUGİL

  2017 yılında Global Kariyer Diş ticaret Eğitimi aldım. Bu süreçte ihracatın temelleri, süreç hakkında güncel bilgiler, gümrük işlemleri ve dış ticaret hakkında birçok şey öğrendim. Kursa gittiğim süreçte Murat Odacı hocamın tüm süreci ayrıntılarıyla, eksiksiz ve belirli bir tablo çerçevesinde anlatması sebebiyle bilgilerim hala taze, Barış Hocamın gümrük işlemleriyle ilgili tüm dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde ve anlaşılır anlatması sebebiyle de gümrük işlemlerini de iyi bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum, teşekkürler Global Kariyer.

 • 5

  Çağla ISIDICI

  Murat Hocadan da Barış Hocadan da çok memnundum. Verdiği örnekler ve anlatımlar yeterince başarılıydı. Stumbling sorularımıza da cevap buluyorduk.

 • 6

  Dilan BAKIR

  Bence Dış Ticaret Eğitimi Murat Hoca’dan alınmalı. Direk pazarda bizi öne geçirecek bilgileri söylüyor.

   

 • 7

  Niyazi YILDIRIM

  Öncelikli olarak dostane ve sıcak kanlı tavırlarıyla dersler çok daha keyifli ve öğretici geçti. Mezun olduğum uluslararası işletmecilik ve ticaret lisans bölümünden sonra çok toparlayıcı, öğretici ve teşvik edici oldu. Bilgilerimi tazelemenin yanı sıra ne yapmak istediğim ve meslek hayatımda bu eğitimden sonra daha belirgin hale geldi. Bu işi profesyonelce yapmak isteyenlerin yolunun mutlaka geçmesi gerektiğine inandığım kurum ve eğitimciler.

   

Nette Kariyer Sertifikası

Bu eğitimi başarı ile bitirmeniz durumunda verilecek sertifikadır.

Akbank
Axess
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL
Vakıfbank
World
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL
İş Bankası
Maximum
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL
Finansbank
Cardfinans
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL
Halk Bankası
Paraf
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL
Denizbank
Bonus
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL
Ziraat Bankası
BankkartCombo
Vade Fiyat Toplam
1 Ay 750 TL 750 TL
2 Ay 380.1 TL 760.19 TL
3 Ay 255.79 TL 767.36 TL
6 Ay 131.47 TL 788.83 TL
9 Ay 90.37 TL 813.35 TL
12 Ay 69.87 TL 838.47 TL

Adres:
Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:138/1 Kat:1 Da:1 Alsancak Konak İzmir

Telefon:
0 555 888 37 15

E-posta:
info@nettekariyer.com.tr

Bilgi Edinme Formu

Canlı Destek