Altın Örümcek Ödül

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Size uygun olan eğitim tarihini seçiniz

Fiyat : 1.500,00TL (KDV Dahil)
İndirimli Fiyat : 850,00 TL
 • Eğitim Detayları
 • Taksit Seçenekleri
 • Eğitim Tarihleri
 • En Yakın Sınav
 • Sertifika

Dış Ticaret Eğitimi İle Dış Ticaret Uzmanlığına Adım Atın!

Dış ticaretin genel çerçevesi hakkında tüm yönleri ile uygulamalı olarak bilgilendirilecek;

Dış ticaret faaliyetlerini uygulama ve yönetme yetkinliğini kazandırılacaksınız.

Ayrıca; İhracata başlamak isteyen ya da ihracatı olan fakat arttırmak isteyen firmaların daha etkin bir şekilde rekabet ederek hedeflerine ulaşabilmeleri sağlanacaktır. 
 
Eğitim Süresi: 24 Ders Saati - 4 Hafta
 
Dış Ticaret Kursu Eğitim İçeriği :
 
MODÜL 1: Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi
 • Firma ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ithal ve ihraç eden ülkelerin tespit edilmesi
 • Uluslararası rekabet analizinin yapılması
 • Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin ve rakip ülke ürünlerinin pazar payları, mallarının özellikleri, fiyatları ve şartları ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılması 
 • Firma ürünlerinin rakip ürünlerle karşılaştırılması üstünlük ve zayıflıkların tespit edilmesi
 • Hedef pazarların rakip ülke ürünleri açısından değerlendirilmesi 
 • Hedef pazarların dünya geneli ve Türkiye özelinde ithalatlarının trend analizinin gerçekleştirilmesi
 • Hedef pazarların Türk ürünlerine uyguladığı ithalat gümrük vergi oranlarının tespiti
 • Türk ürünlerine düşük vergi uygulayan ya da hiç vergi almayan pazarların tespiti
 • Varsa Türk ürünlerine düşük rakip ülke ürünlerine yüksek vergi uygulayan pazarların tespiti
 • Türkiye’den hedef pazarlara ürün ihracatı sırasında hazırlanması gereken belgeler, sahip olunması gereken sertifikalar vb tespiti
 • Hedef pazarların ekonomik, demografik ve kültürel durumlarını tespiti
MODÜL 2: Hedef Pazarlarda Potansiyel Alıcıların Tespiti
 
Internet üzerinden yapılacak potansiyel alıcı çalışmalarında aşağıdaki kaynaklardan faydalanarak potansiyel alıcı listeleri oluşturulacaktır; 
 • GTİP numarasına göre potansiyel alıcı listesi sağlayan ücretsiz kaynaklar
 • Ekonomi Bakanlığı kaynakları
 • GTİP numarasına göre gerçek ithalatçıların listelerini satan ücretli kaynaklar
 • Uluslararası ticari rehberler 
 • Fuarların katılımcı listeleri
 • Ülkelerin ticaret sicil kayıtları 
 • Elektronik pazar yerleri 
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
MODÜL 3: Dış Ticarette Teslim Şekilleri- INCOTERMS 2020
 • Incoterms 2020 Bülteni
 • Teslim Şekillerine göre tarafların sorumluluk ve risk paylaşımı Teslim Şekline göre fiyat oluşturma çalışmaları
 • Teslim Şekline göre lojistik operasyon
Örnek Olay: 20 Adımda FOB Operasyon
 
Sınıf Çalışması: DAP Operasyon Adımları
 
MODÜL 4: İhracatçılar İçin Lojistik Operasyon
 • Deniz taşımasında armatör, acente, forwarder ayrımı Navlun teklifi alma ve örnek teklif incelemesi İhracat navlun teklifi ve lokal masraf analizi
 • İthalat navlun teklifi ve lokal masraf analizi
 • Taşıma sözleşmelerinin incelenmesi
 • Taşıma sözleşmelerinde taşıyıcının yükümlülükleri
 • Taşıma sigortası ve teminatları
MODÜL 5: Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Peşin ödeme yöntemi
 • Peşin ödemenin operasyon süreci
 • Peşin ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları
 • Mal Mukabili Ödeme Şekli
 • Mal mukabili ödeme yöntemi
 • Mal mukabili ödemenin operasyon süreci
 • Mal mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları
 • Kabul Kredili Ödeme Şekli
 • Kabul kredili ödeme yöntemi
 • Kabul kredili ödemenin operasyon süreci
 • Kabul kredili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Kabul kredili ödemede bankaların rolü
 • Vesaik Mukabili Ödeme Şekli
 • Vesaik mukabili ödeme yöntemi
 • Vesaik mukabili ödemenin operasyon süreci
 • Vesaik mukabili ödemede tarafların riskleri ve başa çıkma yolları Vesaik mukabili ödemede bankaların rolü
 • Akreditif Ödeme Şekli
 • Akreditife giriş ve tanımlar
 • Akreditifte taraflar
 • Amir, amir banka, muhabir banka, lehdar ve akreditifteki işlevleri
 • Akreditif süreci
 • Akreditifin hazırlık süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Akreditif operasyon aşaması süreci, süreç adımları ve dikkat edilmesi gerekenler Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer ödeme şekilleri ile karşılaştırılması
 • Akreditif ödeme şeklinin alıcı ve satıcı çıkarları açısından diğer tahsilat risklerini minimize etme yöntemleri ile karşılaştırılması 
MODÜL 6: İhracatta Tahsilat Risklerini Minimize Etme ve Kullanılan Evraklar
 • Tahsilat risklerinin analizi
 • Tahsilat risklerine karşılık alıcı üzerinden alınabilecek önlemler Kabul kredili ödeme ile alınabilecek önlemler ve poliçe uygulamaları Vadeli akreditif ödeme ile alınabilecek önlemler
 • Banka garanti mektubu ile alınabilecek önlemler ve uygulaması
 • Tahsilat risklerine karşılık satıcı üzerinden alınabilecek önlemler Alacak sigortası uygulamaları
 • Dış ticarette evrakların önemi
 • İhraç edilen ürüne göre düzenlenmesi gereken evrakların tespiti Fatura örnekleri hazırlama
 • Proforma Fatura hazırlama uygulamaları
 • Ticari Fatura hazırlama uygulamaları
 • Yükleme notası hazırlama
 • Gemi yüklemesi için hazırlanacak nota uygulaması
 • Tır ve uçak yüklemesi için hazırlanacak nota uygulaması Taşıma evrakları inceleme
 • Konşimento örneklerinin incelenmesi
 • CMR örneklerinin incelenmesi
 • AWB örneklerinin incelenmesi
 • Railway Bill örneklerinin incelenmesi
 • Dolaşım evrakları hazırlama
 • ATR hazırlama uygulaması
 • EUR.1 hazırlama uygulaması
 • Menşe-i Şahadetnamesi hazırlama uygulaması

Modül 7: Gümrük Uygulamaları

 • Gümrük Beyannamesi
 • Gümrükleme ve ihracat  sürecinde gerekli evraklar ( Fatura, Yükleme Notası, Taşıma Belgeleri vb)
 • GTİP ( HS Code) 
 • AB ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ( ATR Mevzuatı)
 • EFTA ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ( EUR. 1 Mevzuatı)
 • STA kapsamında işlemler
 • Menşe Kavramı  
 • Medos sistemi

 

Toplam Tutar Aylık Taksit Tutarı
Tek Çekim 850,00 -
2 Taksit 850,00 425,00
Eğitim Adı Eğitim Günleri Başlangıç Saati Bitiş Saati Eğitim Süresi
Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi Pazartesi, Çarşamba 19:30 21:45 42 Ders Saati

Nette Kariyer Sertifikası

Bu eğitimi başarı ile bitirmeniz durumunda verilecek sertifikadır.

Canlı Destek